Anti-Karaoke en Què fem?

que fem anti-karaoke

[Para leer en español, desplaza hacia abajo]

¿Què fem?, revista d’oci de La Vanguardia, 8-12-2006

Anti-Karaoke: els dilluns més antològics, al Sidecar 

Normalment els dilluns són dies difícils. S’ha acabat el bròquil del cap de setmana i, pero breu que sigui la pausa, sempre costa tornar a agafar el ritme de treball. Però… i s’hi hi hagués una cosa especial amb la capacitat d’alterar aquesta dinàmica? Senyores i senyors, el remei es diu Anti-Karaoke, una il-lusió real per a les nits d’aquesta jornada poc amable. Diversió garantida i bones vibracions al Sidecar de la plaça Reial.

Anti-què?

La polifacètica Rachel Arieff (actriu còmica nord-americana resident a Barcelona i presentadora de l’espectacle) va crear aquest concepte, inspirat en el clàssic karaoke però dissenyat per als amants de la música d’alt nivell decibèlic. Tota l’acció es desenvolupa a sobre de l’escenari d’una sala de concerts, cosa que aporta un grau de credibilitat per sobre de la mitjana. També el so de les cançons és molt superior al que és habitual i s’agreix la seva fidelitat als originals, lluny de les depriments versions (per no parlar dels vídeos) dels karaokes tradicionals.

La llista:

Aquí no hi ha pantalles, però els qui es decideixin a omplir una butlleta i sortir a emular els seus ídols podran llegir les lletres des d’un faristol, com els grans mestres. La veritat és que molts del participants ja tenen els textos per la mà, perquè es tracta de veritables fans. Costa triar una de les prop de cinc-cents peces disponibles, amb artistes com ara The Romantics, Jane’s Addiction, Motorhead, Nirvana, AC/DC… A la seva pàgina web s’hi inclou el llistat sencer per anar fent boca.

Rock’n’roll Circus:

L’amfitriona, que acostuma a fer un parell d’intervencions estel-lars, insta els ocasionals cantants a utilizar els diversos elements d’attrezzo que tenen el seu abast: perruques, barrets, màscares… Tot s’hi val per perdre la por i afegir encara més bogueria a les actuaciones. Alguns habituals arriben al punt de venir disfressats i no és estrany veure per la sala veritables clons de Gene Simmons (de Kiss), per esmentar una rock star d’imatge característica.

Sense por:

Entre els intèrprets hi ha des d’estrelles vocacionals fins a destrossacançons, passant pels qui fan recordar els originals amb una precisió encisadora i els qui creen versions pròpies amb més o menys gràcia. La veritat és que no importa, ja que el públic està completament entregat sigui guin sigui el cas. L’ambient és molt positiu i per dolenta que sigui la intervenció tothom surt per la porta gran, un altre aspecte diferencial d’aquest particular karaoke comparat amb la modalitat estàndard i les seves connotaciones competitives.

Per tenir-ho en compte:

Tractant-se d’un dilluns, els horaris són prudencials. Arrenca a les 22h. i dura uns 180 minuts, o sigui que no hi ha excusa per passar a veure una de les millors i més divertides activitats nocturnes de la setmana.

Adient per:

Injectar bones vibraciones a la nit tonta del dilluns.

Containdicat per:

Especialistes en canço lleguera espanyoli i altres herbes comunes de la pantalla i el micro.

-Agustí Borlán

————–

¿Què fem?, revista de ocio de La Vanguardia, 8-12-2006

Anti-Karaoke

Los lunes más antológicos, al Sidecar

Normalmente los lunes son días difíciles. Se ha acabado el respiro del fin de semana y, por breve que sea la pausa, siempre cuesta volver a coger el rítmo de trabajo. Pero… y si hubiera una cosa especial con la capacidad de alterar esta dinamica? Señoras y señores, el remedio se llama Anti-Karaoke, una ilusión real para las noches de esta jornada poco amable. Diversión garantizada y buenas vibraciones al Sidecar de la Plaza Reial.

Anti-qué?

La polifacética Rachel Arieff (actriz cómica norteamericana residente en Barcelona y presentadora del espectáculo) creó este concepto, inspirado en el clásico karaoke pero diseñado para los amantes de la música de alto nivel decibélico. Toda la acción se desarrolla encima del escenario de una sala de conciertos, cosa que aporta un grado de credibilidad por encima de la media. También el sonido de las canciones es habitual y se agradece su fidelidad a los originales, lejos de las deprimentes versiones (por no hablar de los videos) de los karaokes tradicionales.

La lista:

Aquí no hay pantallas, pero quienes se decidan a llenar un boleto y salir a emular sus ídolos podrán leer las letras desde un atril, como los grandes maestros. La verdad es que muchos de los participantes ya tienen los textos por la mano, porque se trata de verdaderas fans. Cuesta elegir una de las cerca de quinientas piezas disponibles, con artistas como por ejemplo The Romantics, Jane’s Addiction, Motörhead, Nirvana, AC/DC … A su página web se incluye el listado entero para ir haciendo boca.

Rock ‘n’ Roll Circus:

La anfitriona, que acostumbra a hacer un par de intervenciones estelares, insta los ocasionales cantantes a utilizar los diversos elementos de accesorios que tienen su alcance: pelucas, sombreros, máscaras… Todo se vale para perder el miedo y añadir todavía más locura a las actuaciones. Algunos habituales llegan el punto de venir disfrazados y no es extraño ver por la sala verdaderas clones de Gene Simmons (de Kiss), para mencionar una rock star de imagen característica.

Sin miedo:

Entre los intérpretes hay desde estrellas vocacionales hasta destrozacanciones, pasando por quien hacen recordar los originales con una precisión encantadora y quienes crean versiones propias con más o menos gracia. La verdad es que no importa, puesto que el público está completamente entregado sea qué sea el caso. El ambiente es muy positivo y por mala que sea la intervención todo el mundo sale por la puerta grande, otro aspecto *diferencial de este particular karaoke comparado con la modalidad estándar y sus conotaciones competitivas.

Para tenerlo en cuenta:

Tratándose de un lunes, los horarios son prudenciales. Arranca a las
22 h. y dura unos 180 minutos, o sea que no hay excusa para pasar a ver una de las mejores y más divertidas actividades nocturnas de la semana.

Adient por:

Inyectar buenas vibraciones por la noche tonta del lunes.

Contraindicado para:

Especialistas en canción ligera española y otras hierbas comunes de la pantalla y el micro.

                                                                                – Agustí Borlán